Ubezpieczenie NNW w 2020 roku

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ofertami ubezpieczenia NNW uczniów i podjęcia indywidualnie decyzji o ubezpieczeniu dzieci. W tym celu możecie Państwo skorzystać
także z innych propozycji ubezpieczenia dostępnych na rynku.
W celu zapewnienia możliwości wyboru odpowiedniej do konkretnej
sytuacji Ucznia propozycji ubezpieczenia i nie sugerowania w tym zakresie
jedynego, najlepszego rozwiązania, w roku szkolnym 2020/2021 Prezydium
Rady Rodziców nie rekomenduje wyboru jakiejkolwiek konkretnej oferty
ubezpieczenia.

Oferty ubezpieczenia otrzymane na adres Rady Rodziców lub adres szkoły:

ERGO HESTIA
Szanowni Państwo,
Zachęcam do przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Ergo Hestia S.A.Jest to już kolejny rok naszej współpracy z Państwa Szkołą.
Poniżej znajdziecie Państwo ofertę ubezpieczenia dzieci szkolnych w roku 2020/2021 oraz tabelę uszczerbków na zdrowiu.
Składka roczna płatna jednorazowo w wysokości 45 zł 
Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem nie tylko pobyt dziecka w szkole, ale również obowiązuje poza placówką oświatową (w domu, w drodze, na wyjazdach wakacyjnych) 24h/ dobę w Polsce i za granicą.
Zakresem objęte jest uprawianie sportu, w tym sportu wysokiego ryzyka (np. w przypadku uczęszczania dziecka na zajęcia wspinaczkowe, nie  musicie Państwo wykupować dodatkowego ubezpieczenia. Organizatorowi zajęć można przedstawić zaświadczenie objęcia ubezpieczeniem NNW w szkole).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego w Ergo Hestia, proszę o informację mailową bądź smsową  zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz klasę na dane kontaktowe podane poniżej w terminie do 30.09.2020 

Opłaty za polisę można dokonywać przelewem w terminie do 05.10.2020 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza. 

Ze względu na kontynuację ubiegłorocznej polisy, aktualnie zawierana polisa będzie obejmowała okres : 10.10.2020 – 09.10.2021 (dzieci, które ukończą szkołę w czerwcu 2021r. są objęte ochroną ubezpieczeniową do czasu zakończenia zawartej polisy tj. do 09.10.2021)

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź spotkania w biurze przy ul. Kiepury 5 w Lublinie. Ze względu na obecną sytuację prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania

Nr konta, na który będzie można dokonać wpłaty:

Doradztwo Ubezpieczeniowe Magdalena Szczygieł-Mitrus 21 2530 0008 2052 1066 9256 0001

Szczegółowa oferta NNW

Dodaj komentarz